2017

 

Sprawozdanie  z lustracji Wydziałów Karnych przeprowadzonej w drugim  półroczu 2017 r.

Protokół z lustracji w przedmiocie terminowości sporządzania opinii przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów w spr. rodzinnych w latach 2015-2016.

Protokół z kontroli problemowej z wykonywania zadań obronnych w Sądzie Rejonowym w Pabianicach.

Sprawozdanie z lustracji dot. terminowego składania informacji do sądu w sprawach, w których kurator kontroluje wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Sprawozdanie z lustracji I ZKSS w Sądzie Rejonowym w Pabianicach dot. prawidłowości realizacji przez kuratorów zawodowych obowiązku organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecznych oraz ocena działań kontrolnych kuratora zawodowego.

Protokól z lustracji postępowań wieczystoksięgowych w zakresie kontroli sposobu rejestrowania skarg na orzeczenia referendarzy niebędących wpisem.

Protokół z lustracji w przedmiocie realizacji obowiązku wysłuchania przez sąd małoletniego dziecka w sprawach dot. osoby małoletniego.

Protokół z lustracji w przedmiocie sprawności postępowań toczących sie w latach 2015 - 2016 w spr. o ustalenie i wykon. kontaktów z dzieckiem.

Protokół z kontroli działalności sekretariatu Sekcji Wykonania Orzeczeń i Egzekucji Należności Sądowych  Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Protokół z lustracji postępowań w przedmiocie władzy rodzicielskiej w aspekcie przesłanek ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicieleskiej.

Sprawozdanie z lustracji w zakresie postępowań o obniżenie alimentów i o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Protokół z kontroli działalności sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Sprawozdanie  z lustracji Wydziałów Karnych przeprowadzonej w pierwszym półroczu 2017 r.

Protokół z kontroli problemowej z zakresu remontów, gospodarowania nieruchomościami sądu oraz realizacji ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP.

Sprawozdanie z lustracji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Pabianicach

Sprawozdanie z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Sądzie Rejonowym w Pabianicach

Protokól z lustracji w zakresie analizy i oceny obciążenia zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych w obszarze okręgu łódzkiego.

Rejestr zmian dla: 2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-16
Publikacja w dniu:
2018-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-01
Opis zmiany:
b/d