Elektroniczna skrzynka podawcza E-PUAP

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn.zm.) od 1 maja 2008r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Pabianicach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem:


http://epuap.gov.pl/wps/portal

 

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w  Pabianicach niezbędne jest posiadanie przez Interesanta:

  • konta użytkownika na platformie ePUAP
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Formularz ogólny pisma/wniosku/pozwu dostępny jest z poziomu platformy ePUAP w menu „Katalog spraw". Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych, o których mowa poniżej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206, poz. 1216) akceptowanymi przez Sąd Rejonowy w Pabianicach  formatami elektronicznymi są: .doc, .docx, .gif, .jpg, .pdf, .rtf, .txt, .xls, .xlsx, .ods oraz .odt. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.