redakcja instrukcja mapa serwisu
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstu
To jest wersja archiwalna z dnia 18.09.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja informacji

Struktura i organizacja

 I Wydział Cywilny — do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.
---------------------------------------------------------------------------

II Wydział Karny — do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, w tym d/s
o wykroczenia, wykroczenia skarbowe, przestępstwa skarbowe, przestępstwa ścigane
z oskarżenia prywatnego.
---------------------------------------------------------------------------

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny) — do rozpoznawania spraw:

 •  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
 • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
 • należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

--------------------------------------------------------------------------

IV Wydział Pracy (sąd pracy) — do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy:
--------------------------------------------------------------------------

V Wydział Ksiąg Wieczystych — do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

--------------------------------------------------------------------------

VI Wydział Grodzki (sąd grodzki) do rozpoznawania spraw:

 • o wykroczenia w pierwszej instancji,
 • o wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym,
 • o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,
 • o przestępstwa podlegające rozpoznawaniu w postępowaniu przyspieszonym.,
 • o pozostałe przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
 • cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (tzn. o roszczenia wynikajace z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł, a w sprawach o roszczenia wynikajce z rękojmi, gwarancji jakości lub  z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty, o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu) oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy.

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich – z dniem 01 lipca 2009 r. następuje zniesienie VI Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Pabianicach
  -----------------------------------------------------------------


Pokaż metryczkę tego dokumentu Wersja do druku
Opublikował: Iwona Skrzepińska
Publikacja dnia: 18.09.2009
Podpisał: Iwona Skrzepińska
Dokument z dnia: 28.10.2008
Dokument oglądany razy: 60 353

Wersja aktualna tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku