Stanowiska sędziowskie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 512), od dnia 1 października 2014 r. zgłaszanie kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie oraz inne czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim dokonywane będą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa

 

Portal  e-NOMINACJE