Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/20

  W Sądzie Rejonowym w Pabianicach w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 46/20, toczy się postępowanie z wniosku Pelagii Opolskiej z udziałem Krystyny Pietruszyńskiej, Wojciecha Nowakowskiego i Magdaleny Nowakowskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 474/20

  W dniu 08 lipca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w  Pabianicach w sprawie I Ns 474/20 dot. spadku po Zenonie Sobolewskim zostało wydane postanowienie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 496/19

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu sygnatura akt  I Ns 496/19 z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice z udziałem Skarbu Państwa-Starosty Pabianickiego  o stwierdzenie nabycia spadku po Pauline Weissbach z domu Pfeiffer.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 336/20

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Anety Dzikowskiej z udziałem Doroty Górki, Radosława Klupczewskiego i Mateusza Biskupskiego (sygnatura akt I Ns 336/20) o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 79/20

  Na mocy art. 144 k.p.c. w sprawie I Ns 79/20 ustanowiono kuratora w osobie Gabrieli Kołackiej - pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 399/20

  Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 2 lipca 2020 r. w sprawie I Ns 399/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Reginie Kazimierze Piotrowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 297/20

  Na mocy art. 144 k.p.c.w sprawie I Ns 297/20 ustanowiono kuratora w osobie Anety Górnej - pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 297/20

  Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie I Ns 297/20 Sąd Rejonowy w Pabianicach zezwolił Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3123 ( trzy tysiące sto dwadzieścia trzy ) złote stanowiącej odszkodowanie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 288/20

  Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 8 czerwca 2020 r. w sprawie I Ns 288/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Januszu Juszczaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 957/19

  W Sądzie Rejonowym w Pabianicach, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 957/19, toczy się postępowanie z wniosku Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Gminy Miejskiej Pabianice o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Holdfajer.

  Czytajwięcejo: