Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 732/19

  W sprawie sygn. akt I Ns 732/19 sąd nakazał sporządzenie spisu inwentarza po  Elżbiecie Czesławie Niewiadomskiej nr PESEL 54043007940, córce Józefa i Weroniki, zmarłej w dniu 28 września 2016 r

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 699/19

  W dniu 14 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach Wydział I Cywilny
  w sprawie I Ns 699/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Grzegorzu Tadeuszu Zimoniu

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 821/19

  Sąd Rejonowy w Pabianicach w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym:

              Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Huziuk-Muszyńska

  po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 roku w Pabianicach

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Dominiki Witczak

  o złożenie wykazu inwentarza po Dariuszu Michale Witczaku

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1020/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
  Justyny Jach - pracownika Sądu Rejonowego
  w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 560/19

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny wydał w dniu 9 października 2019 roku postanowienie w zakresie zezwolenia Województwu Łódzkiemu-Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 207/13

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 207/13, toczy się postępowanie z wniosku Banku Handlowego w Warszawie Spółki Akcyjnej w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Irenie Woch

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 135/18

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 135/18, toczy się postępowanie z wniosku GETIN  Noble Bank S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Jacku Wyderce synu Władysława i Lucyny

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 412/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 412/19, toczy się postępowanie z wniosku Henryka Dobrodzieja i Ewy Dobrodziej o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców w drodze zasiedzenia własności - będącej w ich posiadaniu - nieruchomości

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 920/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
  Gabrieli Kołackiej - pracownika Sądu Rejonowego
  w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 258/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 258/19, toczy się postępowanie z wniosku Zdzisława Wybora o stwierdzenie nabycia przez Stefanię Wybór w drodze zasiedzenia własności

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych