Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 569/19

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Marty Dominiak z udziałem Roberta Dominiaka (sygnatura akt I Ns 569/19) o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Dominiak z domu Stępiń

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 34/19

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
  Gabrieli Kołockiej - pracownika Sądu Rejonowego
  w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach

  nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Mirosławy Tokarczyk

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 413/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 413/19, toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Rusinek o stwierdzenie nabycia przez Halinę Zastocką i Stanisława Depczyka w drodze zasiedzenia własności

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 954/19

  Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 954/19 Sąd Rejonowy w Pabianicach orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Cezarym Marku Packim, synu Wandy i Bogdana,

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 28/20

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
  Małgorzaty Kęsickiej - pracownika Sądu Rejonowego
  w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach

  nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Przemysława Woźniaka

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 27/20

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
  Marleny Malcer - pracownika Sądu Rejonowego
  w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach

  nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jarosława Klimka

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 478/16

  W sprawie sygn. akt I Ns 478/16 Amelia Błaszczak i Iga Błaszczak złożyły wykaz inwentarza po  Eugeniuszu Błaszczaku, zmarłym dnia 11 lutego 2015

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 676/18

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 676/18, toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Jerzym Dysterheft

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 911/19

  Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 911/19 Sąd Rejonowy w Pabianicach orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Wardęckim, synu Edwarda i Janiny, numer PESEL 53031811510, zmarłym dnia 27 sierpnia 2018 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kątnej 7.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 645/19

  W Sądzie Rejonowym w Pabianicach, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt
  I Ns 645/19, toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Kilańczyka o stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Modrakowej 28, obręb 29

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych