Komornicy

Gabriel Pietrasik
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

95-200 Pabianice
ul. Warszawska 44/50
tel. / fax 42 215 43 81
tel. 42 215 73 31

Kancelaria czynna:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 - 14.00

wtorek w godz. 9.00 - 16.00

Komornik przyjmuje interesantów osobiście
we wtorki w godz. 9.00 - 16.00

             _______________________________________________________________

Mariusz Kuźniak
Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 3
tel. / fax 42 211-37-89

Kancelaria czynna:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 9.00 - 16.00

Komornik przyjmuje interesantów osobiście 
we wtorki w godz. 9.00 - 16.00

_______________________________________________________________ 

Andrzej Michniewski
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

             95-200 Pabianice
             ul. Grabowa 10 a
             tel. / fax 42 227-06-52


             Kancelaria czynna:
             poniedziałek,środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 - 15.00

             wtorek w godz. 9.00 - 16.00

            Komornik przyjmuje interesantów osobiście 
            we wtorki w godz. 9.00 - 16.00

           ____________________________________________________________

           Marcin Janiszewski
           Komornik Sądowy 
           przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

           95-200 Pabianice
           ul. Zamkowa 19        
           tel. / fax 42 214 70 04


          Kancelaria czynna:
          poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 - 15.00

          wtorek w godz. 9.00 - 16.00

         Komornik przyjmuje interesantów osobiście 
         we wtorki w godz. 9.00 - 16.00

____________________________________________________________

           Dawid Tatarek
           Komornik Sądowy 
           przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

           95-200 Pabianice
           ul. Warszawska 43 lok. 4a        
           tel. / fax 42 213 13 31


          Kancelaria czynna:
          poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 - 15.00

          wtorek w godz. 9.00 - 16.00

         Komornik przyjmuje interesantów osobiście 
         we wtorki w godz. 9.00 - 16.00

_______________________________________________________________

          Marta Kopias
          Komornik Sądowy
          przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

          95-050 Konstantynów Łódzki
          ul. Jana Pawła II nr 17
          tel./fax 42 213 52 50

          Kancelaria czynna:
          poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 - 15.00

          wtorek w godz. 10.00 - 17.00

          Komornik przyjmuje interesantów osobiście
          we wtorki w godz. 10.00 - 17.00

_______________________________________________________________

 

Dariusz Kubańczyk
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

95-200 Pabianice
ul. Warszawska 44/50 lok. 108B-109B
tel. 42 227 09 97

Kancelaria czynna:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 - 14.00

wtorek w godz. 09.00 - 16.00

Komornik przyjmuje interesantów osobiście
we wtorki w godz. 10.30 - 16.00


Rejestr zmian dla: Komornicy