Konkurs A. 1100. 14. 2016

Prezes Sądu Rejonowego w Pabianicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym
w Pabianicach

pełna treść ogłoszenia

oświadczenia

kwestionariusz osobowy

 

Komisja Konkursowa do spraw przeprowadzenia konkursu oznaczonego Nr A.1100.14.2016 na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach ogłasza listę osób zakwalifikowanych do drugiego pisemnego etapu konkursu.

pełna treść ogłoszenia


Komisja Konkursowa do spraw przeprowadzenia konkursu oznaczonego Nr A.1100.14.2016 na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach ogłasza listę osób zakwalifikowanych do trzeciego  etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej.

pełna treść ogłoszenia


Prezes Sądu Rejonowego w Pabianicach ogłasza nazwisko i imię osób zakwalifikowanych do przyjęcia na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach.

pełna treść ogłoszenia