Konkurs A.1100.22.2017

Zarządzenie  Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 5 października 2017 r. 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Regulamin w sprawie przeprowadzenia konkursu

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenia

Komisja Konkursowa do spraw przeprowadzenia konkursu oznaczonego Nr A.1100.22.2017 na  wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach ogłasza listę osób zakwalifikowanych do drugiego pisemnego etapu konkursu.

pełna treść ogłoszenia  

Komisja Konkursowa do spraw przeprowadzenia konkursu oznaczonego Nr A.1100.22.2017 na  wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach ogłasza listę osób zakwalifikowanych do trzeciego  etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej.

pełna treść ogłoszenia 

Prezes Sądu Rejonowego w Pabianicach ogłasza nazwisko i imię osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na  wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach.

pełna treść ogłoszenia