Majątek

Na majątek, którym Sąd Rejonowy w Pabianicach dysponuje składają się:

  • budynek stanowiący siedzibę Sądu wraz z zajętą na ten cel działką,
  • meble biurowe,
  • urzadzenia i maszyny biurowe w postaci między innymi komputerów, kserokopiarek, maszyn do pisania, niszczarek, telefonów itp.