Ogłoszenie w sprawie I Ns 554/17

W dniu 19 lipca 2017 roku Paulina Muszyńska złożyła w Sądzie Rejonowym w Pabianicach (sygn. akt  I Ns 554/17) wykaz inwentarza spadku po Januszu Leszku Leśniku, PESEL 58062212653, zmarłym dnia 26 marca 2012 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do Sądu Rejonowego w Pabianicach wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Januszu Leszku Leśniku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 554/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-28
Publikacja w dniu:
2017-11-28
Opis zmiany:
b/d