Obwieszczenie o termine opisu i oszacowania nieruchomości Km 709/19 - LD1P/00009584/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marta Kopias w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
     Janusz Rewucki
    95-200 Pabianice,   ul. Szpitalna 55/57

 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2019 o godz. 12:15 w: Konstantynów Łódzki ul. Jana Pawła II 17 (kancelaria komornika) zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału 1/2 w  nieruchomości położonej:
    95-200 Pabianice, Szpitalna 60,
    dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę wieczystą  nr KW LD1P/00009584/7 .

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

z up. Komornika                                                                        
         Asesor                                              Komornik Sądowy
Alan Stronczyński                                        Marta Kopias  

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.).

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o termine opisu i oszacowania nieruchomości Km 709/19 - LD1P/00009584/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-08
Publikacja w dniu:
2019-11-08
Opis zmiany:
Publikacja obwieszczenia