Oferty pracy

Oferty pracy należy składać w Oddziale Administracyjny Sądu Rejonowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 105/127, piętro I, pokój 109 (wejście przez pokój 110).

 

Każda oferta pracy powinna zawierać (o ile nie jest inaczej wskazane w ogłoszeniu konkursowym):

 

  • podanie (list motywacyjny),
  • życiorys (CV),
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły,
  • oświadczenie o niefigurowaniu w kartotece Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:

  1. administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 105/127, 95-200 Pabianice, NIP: 731-10-59-157, REGON: 000323269, zwany dalej Sądem;
  2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i udostępniane pracownikom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Sądu;
  3. każdemu przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia;
  4. podanie Sądowi danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Sąd rozpatrywane.

Pliki do pobrania