Ogłoszenie w sprawie I Ns 633/17

 W dniu 17 sierpnia 2017 roku Jadwiga Jachimek złożyła w Sądzie Rejonowym w Pabianicach (sygn. akt  I Ns 633/17) wykaz inwentarza spadku po Macieju Wojciechu Jachimku, PESEL 71031708597, zmarłym dnia 15 czerwca 2016 roku w Łasku, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć do Sądu Rejonowego w Pabianicach wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Macieju Wojciechu Jachimku

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 633/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-28
Publikacja w dniu:
2017-11-28
Opis zmiany:
b/d