Ogłoszenia w sprawach komorniczych

Artykuły

 • Ogłoszenie Kmo 3/20

  Stosownie do treści art. 8 ust.9 ustawy z dnia 22 marca 2018r o komornikach sądowych

  (tekst jedn. DZ.U.2018 poz. 771) uprzejmie informuję, że po sporządzeniu sprawozdania statystycznego za rok 2019 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriel Pietrasik

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 2266/17 P N0177 IDP469708

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-02-2020 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE , p. IV  , odbędzie się pierwsza licytacja  5/6 ułamkowych części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  położonego  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Konopnickiej 47/44

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 2351/16

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2020 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE , p. IV   , odbędzie się pierwsza licytacja   lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Gawrońska 4/42

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 262/18 P N0177 IDP469019

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE , p. IV   , odbędzie się pierwsza licytacja    udziału wynoszącego 1/2  część  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Odrodzenia 5/1

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 262/18 P N0177 IDP469014

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE , p. IV , odbędzie się pierwsza licytacja    udziału wynoszącego 1/2 część  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Odrodzenia 5/1

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 247/18

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2020r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE , p. IV  , odbędzie się pierwsza licytacja    lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Bóźniczna 5/2,

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 2266/17 P N0177 IDP466113

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-02-2020 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE , p. IV  , odbędzie się pierwsza licytacja  5/6 ułamkowych części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  położonego  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Konopnickiej 47/44

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 2266/17 P N0177 IDP466105

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-02-2020r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE , p. IV  , odbędzie się pierwsza licytacja 1/6 ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  położonego  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Konopnickiej 47/44

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 2202/13

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-02-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE , p. IV  , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  zabudowanej   położonej  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 132 , 136a  

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 15/18 P N0177 IDP464990

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-02-2020r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE ,  p.  IV  , odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 ułamkowej części  nieruchomości   położonej  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Skośna 4

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach komorniczych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-05-20
Publikacja w dniu:
2019-05-20
Opis zmiany:
b/d