Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 224/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach toczy się pod sygn. akt  I Ns 224/19 sprawa z wniosku Czesławy Karczmarz o stwierdzenie nabycia spadku po Michalinie Janowskiej z domu Nowickiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 154/20

  Postanowieniem z dnia 25 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 154/20 Sąd Rejonowy w Pabianicach orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Januszu Władysławie Cieślakowskim synu Ryszarda i Danuty

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 862/18

  Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 20 maja 2020 r. w sprawie I Ns 862/18 wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza po Janie Adamiaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 290/20

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 290/20, toczy się postępowanie z wniosku Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Zygmuncie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 807/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 807/19. toczy się postępowanie z wniosku Marcina Marciniaka o stwierdzenie nabycia przez Zbigniewa Marciniaka w drodze zasiedzenia udziałów we współwłasności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie II K 171/07

  Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006. 208.1537) Sąd Rejonowy w Pabianicach zawiadamia, iż prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 01 lutego 2012 roku, w sprawie II K 171/07 , na podstawie art. 232 § 1 i 2 k.p.k., nakazano dokonać sprzedaży dowodu rzeczowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 314/20

  Sąd Rejonowy w Pabianicach  I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2020 roku w Pabianicach na posiedzeniu niejawnym sprawy I Ns 314/20  z wniosku Moniki Kostery – Janiak, Doroty Kluskio o  złożenie wykazu inwentarza po Andrzeju Pawle Kosterze postanowił zarządzić ogłoszenie o złożeniu przez Monikę Kosterę – Janiak, Dorotę Kluskę wykazu inwentarza spadku po Andrzeju Pawle Kosterze (Kostera).

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 97/20

  W dniu 27 stycznia 2020 roku Michał Kalinowski złożył w Sądzie Rejonowym w Pabianicach  wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Kalinowskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 299/20

  W sprawie sygn. akt I Ns 299/20 Danuta Brauer złożyła wykaz inwentarza po  Marku Brauerze zmarłym dnia 1 września 2019 r.,

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 259/18

  W Sądzie Rejonowym w Pabianicach złożono wykaz inwentarza po Marcinie Tomaszu Okrojku,

  Czytajwięcejo: