Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 311/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 311/19, toczy się postępowanie z wniosku Emilii Ochockiej o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Marii Kukicla córce Mieczysława i Antoniny, zmarłej w dniu 22 stycznia 2019r. w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 836/18

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 836/18, toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Kubaju synu Stanisława i Stanisławy, zmarłym w dniu 23 stycznia 2017r. w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 728/19

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice z udziałem Barbary Piątkowskiej, Stanisława Gorzkiewicza, Andrzeja Gorzkiewicza, Dariusza Balińskiego, Krystyny Balińskiej, Sławomira Balińskiego, Janiny Balińskiej, Janusza Balińskiego, Tomasza Denusa, Rafała Rogowskiego, Piotra Balińskiego i Skarbu Państwa-Starosty Pabianickiego (sygnatura akt I Ns 728/19) o stwierdzenie nabycia spadku po Bolesławie Jajkowskim, synu Jana i Apolonii, urodzonym 8 lutego 1913 roku w miejscowości Chorochoryń, zmarłym 17 października 1996 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach przy ulicy Wiejskiej 55/61

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 91/20

  Sąd Rejonowy w Pabianicach w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym:

              Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Niedzielska

  po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2020 roku w Pabianicach

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Jarosława Gąsiorowskiego

  o złożenie wykazu inwentarza po Leonie Gąsiorowskim

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 108/20

  Sąd Rejonowy w Pabianicach w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym:

              Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Niedzielska

  po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2020 roku w Pabianicach

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Justyny Kalinowskiej

  o złożenie wykazu inwentarza po Grzegorzu Kalinowskim

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 665/17

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 665/17, toczy się postępowanie z wniosku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Marii Bożek z domu Saluszewskiej

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 944/17

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Powiatu Pabianickiego z udziałem Gminy Miejskiej Pabianice, Zofii Lejtkowskiej, Kazimierza Węgrowskiego, Henryka Zielińskiego, Danuty Zielińskiej i Zbigniewa Zielińskiego (sygnatura akt I Ns 944/17) o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Szydłowskiej z domu Węgrowskiej

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 569/19

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Marty Dominiak z udziałem Roberta Dominiaka (sygnatura akt I Ns 569/19) o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Dominiak z domu Stępiń

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 413/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 413/19, toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Rusinek o stwierdzenie nabycia przez Halinę Zastocką i Stanisława Depczyka w drodze zasiedzenia własności

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 954/19

  Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 954/19 Sąd Rejonowy w Pabianicach orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Cezarym Marku Packim, synu Wandy i Bogdana,

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych