Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/20

  W Sądzie Rejonowym w Pabianicach w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 46/20, toczy się postępowanie z wniosku Pelagii Opolskiej z udziałem Krystyny Pietruszyńskiej, Wojciecha Nowakowskiego i Magdaleny Nowakowskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 474/20

  W dniu 08 lipca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w  Pabianicach w sprawie I Ns 474/20 dot. spadku po Zenonie Sobolewskim zostało wydane postanowienie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 496/19

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu sygnatura akt  I Ns 496/19 z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice z udziałem Skarbu Państwa-Starosty Pabianickiego  o stwierdzenie nabycia spadku po Pauline Weissbach z domu Pfeiffer.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 336/20

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Anety Dzikowskiej z udziałem Doroty Górki, Radosława Klupczewskiego i Mateusza Biskupskiego (sygnatura akt I Ns 336/20) o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 399/20

  Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 2 lipca 2020 r. w sprawie I Ns 399/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Reginie Kazimierze Piotrowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 288/20

  Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 8 czerwca 2020 r. w sprawie I Ns 288/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Januszu Juszczaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 154/20

  Postanowieniem z dnia 25 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 154/20 Sąd Rejonowy w Pabianicach orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Januszu Władysławie Cieślakowskim synu Ryszarda i Danuty

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 862/18

  Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 20 maja 2020 r. w sprawie I Ns 862/18 wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza po Janie Adamiaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie II K 171/07

  Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006. 208.1537) Sąd Rejonowy w Pabianicach zawiadamia, iż prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 01 lutego 2012 roku, w sprawie II K 171/07 , na podstawie art. 232 § 1 i 2 k.p.k., nakazano dokonać sprzedaży dowodu rzeczowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 97/20

  W dniu 27 stycznia 2020 roku Michał Kalinowski złożył w Sądzie Rejonowym w Pabianicach  wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Kalinowskim.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych