Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 71/18 - 1

  Na mocy art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
  Justyny Jach - pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 174/18

   

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Katarzyna Niedzielska po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2018 r. w Pabianicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Agnieszki Wichmann..

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 160/18

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 160/18, toczy się postępowanie z wniosku Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 100/18

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Janiny Kuchciak z udziałem Anny Krajewskiej, Marii Dubiel, Andrzeja Salskiego, Wojciecha Salskiego, Kazimierza Salskiego, Marcina Kuchciaka i Anny Kuchciak (sygnatura akt I Ns 100/18) o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Rzgów

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 220/18

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 220/18, toczy się postępowanie z wniosku Beaty Tomczak i Mariusza Szulca o stwierdzenie nabycia spadku po Lucynie Marii Owczarek

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 83/18

  W dniu 23 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny wydał postanowienie w sprawie z wniosku Pabianickich Zakładów Graficznych Spółki Akcyjnej w likwidacji w Pabianicach sygn. akt I Ns 83/18  z udziałem nieznanych spadkobierców Andrzeja Łosia.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 82/18

  W dniu 8 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny wydał postanowienie w sprawie z wniosku Pabianickich Zakładów Graficznych Spółki Akcyjnej w likwidacji w Pabianicach sygn. akt I Ns 82/18 z udziałem nieznanych spadkobierców Małgorzaty Walcza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 119/17

  W Sądzie Rejonowym w Pabianicach toczy się postępowanie w sprawie I Ns 119/17 z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego z udziałem Gminy Miejskiej Pabianice o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Andrzeju Szwarcu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 594/18

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 167/15, toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Osińskiej i Elżbiety Jurek o stwierdzenie nabycia w trybie uwłaszczenia własności nieruchomośc.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 990/17

  W dniu 8 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny wydał postanowienie w sprawie z wniosku Wandy Żyłki sygn. akt I Ns 990/17.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych