Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 46/19, toczy się postępowanie z wniosku Iwony Kubiak o stwierdzenie nabycia spadku po Eugenii Kubiak

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 959/18

  Postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie I Ns 959/18 na skutek złożenia przez Alinę Krawczyk i Angelikę Adadyńską wykazu inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 757/18

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 757/17, toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Fontnerze.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/19

  W dniu 28 grudnia 2018 roku w sprawie I Ns 8/19 Stanisław Ciepluch, Adam Ciepluch i Teresa Szymanik złożyli w Sądzie Rejonowym w Pabianicach wykaz inwentarza spadku po Wandzie Ciepluch, zmarłej dnia 27 lutego 2018 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach.

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 465/18

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 465/18, toczy się postępowanie z wniosku Wierzytelności Glob sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Pawłowskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 944/17

  W dniu 5 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny wydał postanowienie w sprawie z wniosku Powiatu Pabianickiego – Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach sygn. akt I Ns 944/1.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 468/18

  W dniu 12 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Pabianicach wydał postanowienie dot. spadku po Adamie Kupś, synu Włodzimierza i Janiny, zmarłym w dniu 29 maja 2014 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 775/18

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu sygn.akt I Ns 775/18 z wniosku Moniki Bartosiewicz, Malwiny Wilczyńskiej-Dziubek, Agnieszki Krysztofińskiej i Justyny Ostrowskiej z udziałem Roberta Bartosiewicza, Michała Dziubka, Danuty Ożarowskiej i Czesławy Przedmojskiej  o stwierdzenie zasiedzenia.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 778/18

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 778/18, toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Mackiewicz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 572/18

  W dniu 3 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny wydał postanowienie w sprawie z wniosku Elżbiety Graczyk i Włodzisława Graczyka sygn. akt I Ns 572/18.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych