Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 807/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 807/19. toczy się postępowanie z wniosku Marcina Marciniaka o stwierdzenie nabycia przez Zbigniewa Marciniaka w drodze zasiedzenia udziałów we współwłasności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie II K 171/07

  Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006. 208.1537) Sąd Rejonowy w Pabianicach zawiadamia, iż prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 01 lutego 2012 roku, w sprawie II K 171/07 , na podstawie art. 232 § 1 i 2 k.p.k., nakazano dokonać sprzedaży dowodu rzeczowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 314/20

  Sąd Rejonowy w Pabianicach  I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2020 roku w Pabianicach na posiedzeniu niejawnym sprawy I Ns 314/20  z wniosku Moniki Kostery – Janiak, Doroty Kluskio o  złożenie wykazu inwentarza po Andrzeju Pawle Kosterze postanowił zarządzić ogłoszenie o złożeniu przez Monikę Kosterę – Janiak, Dorotę Kluskę wykazu inwentarza spadku po Andrzeju Pawle Kosterze (Kostera).

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 97/20

  W dniu 27 stycznia 2020 roku Michał Kalinowski złożył w Sądzie Rejonowym w Pabianicach  wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Kalinowskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 123/19

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Czesławy Karczmarz z udziałem Krystyny Jurasik, Mai Jurasik-Ludovici, Jacka Jurasika, Andrzeja Kamieniaka i Jarosława Rzepkowskiego  o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 299/20

  W sprawie sygn. akt I Ns 299/20 Danuta Brauer złożyła wykaz inwentarza po  Marku Brauerze zmarłym dnia 1 września 2019 r.,

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 619/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 619/19, toczy się postępowanie z wniosku Beaty Foltyńskiej o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię oraz Włodzimierza Foltyńskiego w drodze zasiedzenia własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 490/19

  Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 490/19, toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Dariuszu Andrzeju Kuczyńskim synu Henryka i Ireny, zmarłym w dniu 10 stycznia 2016r

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 449/19

  W sprawie sygn. akt I Ns 449/19 sąd nakazał sporządzenie spisu inwentarza po  Stanisławie Kazimierze Ulas, PESEL nr 42050200207, zmarłej dnia 21 czerwca 2016r., ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach przy ul. Lutomierskiej 7/1.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 135/18

  W sprawie sygn. akt I Ns 135/18 sąd nakazał sporządzenie spisu inwentarza po  Tomaszu Jacku Wyderce, PESEL nr 66110902791, zmarłym dnia 24 maja 2014r., ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach przy ul. Bóźnicznej 14/12.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych