Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

  • Ogłoszenie w sprawie I Ns 3/2018

    Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 3/18, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Pabianickiego o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Hadrian.

    Czytajwięcejo:
  • Ogłoszenie w sprawie I Ns 452/17

    Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 452/17, toczy się postępowanie z wniosku VARSOVIA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Łykowskiej.

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych