Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 70/18

  Postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie I Ns 70/18 sprawy z wniosku       Gminy Dłutów z udziałem nieznanych właścicieli nieruchomości położonej w Gminie Dłutów, działka 108/1 o pow. 0,0142 ha, obręb 20 Świerczyna o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 85/18

  Postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie I Ns 85/18 z wniosku Pabianickich Zakładów Graficznych S.A. w likwidacji w Pabianicach z udziałem nieznanych spadkobierców Danuty Parteki o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 86/18

  W dniu 15 lutego 2018 roku w sprawie I Ns 86/18 z wniosku Pabianickich Zakładów Graficznych Spółce Akcyjnej w likwidacji w Pabianicach z udziałem nieznanych spadkobierców Edwardy Piechury o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego wydano postanowienie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 81/18

  Sąd Rejonowy w Pabianicach postanowieniem z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. I Ns 81/18 zezwolił Pabianickim Zakładom Graficznym S.A. w likwidacji w Pabianicach na złożenie do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 82/18

  Postanowienie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 82/2018 z wniosku Pabianickich Zakładów Graficznych Spółki Akcyjnej w likwidacji w Pabianicach
  z udziałem nieznanych spadkobierców Małgorzaty  Walczak (poprzednio Styk) o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 83/18

  Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 83/18 wydał postanowienie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 231/18

  W Sądzie Rejonowym w Pabianicach w sprawie I Ns 231/18 złożono wykaz inwentarza po Cezarym Kubickim,  zmarłym 31 stycznia 2018 r.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych