Ogłoszenie w sprawie I Ns 500/19

Sąd Rejonowy w Pabianicach informuje, że Tomasz Romanowski jako spadkobierca Marii Bożenny Romanowskiej, córki Ryszarda i Aleksandry, zmarłej dnia 23 czerwca 2016r. w Kalinku i ostatnio stale tam zamieszkałej, złożył w tutejszym Sądzie wykaz inwentarza spadku po wymienionej spadkodawczyni.

Sąd jednocześnie poucza na podstawie art. 638’ 1 § 3 kpc, że:

- ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

- osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc, (tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy),  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 500/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia