Ogłoszenie w sprawie I C 1020/17

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
Justyny Jach - pracownika Sądu Rejonowego
w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach

nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Adrianny Ropęgi w sprawie z powództwa Wierzytelności Glob Sp. z o. o. 

 

Sygn. akt I C 1020/17

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 1020/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-18
Publikacja w dniu:
2019-11-18
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia