Ogłoszenie w sprawie I C 1025/18

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Gabrieli Kołackiej - pracownika Sądu Rejonowego
w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Konrada Cieślakowskiego w sprawie z powództwa Haliny Koteli, Sławomira Wójtowicza, Elżbiety Cuper i Moniki Witczak przeciwko Patrycji Cieślakowskiej, Rafałowi Cieślakowskiemu, Małgorzacie Cieślakowskiej, Mariuszowi Gądzio i Konradowi Cieślakowskiemu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Sygn. akt I C 1025/18

 Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 1025/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-05
Publikacja w dniu:
2019-11-05
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia