Ogłoszenie w sprawie I C 1505/15

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Agnieszki Kamody - pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach nieznanego z miejsca pobytu Jakuba Pietrzaka w sprawie z powództwa Grzegorza Gaczewskiego.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 1505/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d