Ogłoszenie w sprawie I C 28/20

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
Małgorzaty Kęsickiej - pracownika Sądu Rejonowego
w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach

nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Przemysława Woźniaka w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu.

 Sygn. akt I C 28/20

 Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 28/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-14
Publikacja w dniu:
2020-01-14
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia