Ogłoszenie w sprawie I C 34/19

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
Gabrieli Kołockiej - pracownika Sądu Rejonowego
w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach

nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Mirosławy Tokarczyk w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S. A.

 Sygn. akt I C 34/19

 Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 34/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-16
Publikacja w dniu:
2020-01-16
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia