Ogłoszenie w sprawie I Co 1178/17

Na podstawie art. 802 k.p.c., ustanowić dla Piotra Kowalczyka, syna Bogdana i Danuty, PESEL 75092306156, którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriela Pietrasika, Km 7899/16 w osobie adwokat Katarzyny Rusieckiej.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Co 1178/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-07
Publikacja w dniu:
2018-09-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-07
Publikacja w dniu:
2018-09-07
Opis zmiany:
b/d