Ogłoszenie w sprawie I Ns 101/17

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach pod sygn. akt I Ns 101/17 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nabycia spadku po Agnieszce Katarzynie Pawlickiej, zmarłej w dniu 11 marca 2016 r. w Drzewocinach, ostatnio stale zamieszkałej w Drzewocinach. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 101/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
b/d