Ogłoszenie w sprawie I Ns 1/19 (kurator)

Na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Gabrieli Kołockiej - pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela w sprawie z wniosku Gminy Rzgów.

 Sygn. akt I Ns 1/19

 Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 1/19 (kurator)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia