Ogłoszenie w sprawie I Ns 119/18

W 28 listopada 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, w sprawie I Ns 119/17 zostało wydane postanowienie o treści:

„ 1. stwierdzić, że spadek po Zbigniewie Andrzeju Szwarcu, synu Władysława i Marty, zmarłym w dniu 03 stycznia 2016 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach, na podstawie ustawy nabyła Gmina Miejska Pabianice, z dobrodziejstwem inwentarza;

2.zarządzić sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy Zbigniewie Andrzeju Szwarcu, którego wykonanie zlecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcinowi Janiszewskiemu. „

POUCZENIE

Sąd poucza, że spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Zbigniewowi Szwarc (PESEL 53041708952) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638 (1) § 4 kpc).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 119/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d