Ogłoszenie w sprawie I Ns 1217/16

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Marii Sadowskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach nieznanego z miejsca pobytu Stefana Kozaka w sprawie z wniosku Krystyny Owczarek i innych.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 1217/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
2018-04-30
Opis zmiany:
b/d