Ogłoszenie w sprawie I Ns 154/18

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Galińskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Mariusza Kowalskiego  w sprawie z wniosku Bogdana Kowalskiego i Małgorzaty Kowalskiej. 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 154/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-01
Publikacja w dniu:
2019-02-01
Opis zmiany:
b/d