Ogłoszenie w sprawie I Ns 154/20

Postanowieniem z dnia 25 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 154/20 Sąd Rejonowy w Pabianicach orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Januszu Władysławie Cieślakowskim, synu Ryszarda i Danuty, numer PESEL 62090800539, zmarłym dnia 23 lipca 2017 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Starowej Górze przy ulicy Centralnej 63.

Pouczenie:

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, przedstawiciele tymczasowi spadkodawcy oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 154/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-29
Publikacja w dniu:
2020-05-29
Opis zmiany:
b/d