Ogłoszenie w sprawie I Ns 16/17

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie  Magdaleny Durajskiej - pracownika Sądu Rejonowego  w Pabianicach

(adres dla doręczeń: Pabianice ul. Partyzancka 105/127)

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach  nieznanego z miejsca pobytu Haralda Bovermanna w sprawie z wniosku Wojciecha Majchrzaka.

Sygn. akt I Ns 16/17

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 16/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-17
Publikacja w dniu:
2017-08-17
Opis zmiany:
b/d