Ogłoszenie w sprawie I Ns 166/17

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, sprawa I Ns 166/17 z wniosku Grażyny Chlebicz i Ireneusza Chlebicza, rozpoznano sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Chlebiczu ostatnio zamieszkałym w Dłutowie przy ulicy Wysokiej 9 PESEL 90060412079, zmarłym dnia 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie tej złożono wykaz inwentarza po zmarłym. Sąd poucza o możliwości zapoznania się ze złożonym inwentarzem w Sądzie przez każdą osobę, która dostatecznie uzasadni swój interes. Sąd poucza, że spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych, długi spadkowe

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 166/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia