Ogłoszenie w sprawie I Ns 169/18

W dniu 22 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach wydał postanowienie na mocy którego zezwolił Gminie Miejskiej Pabianice na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.789 (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) złotych z tytułu odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Gminę Miejska Pabianice własności części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Siennej 23C, oznaczonej jako działka numer 182/7 o powierzchni 0,0065 ha w obrębie P-20 o nieuregulowanym stanie prawnym, zgodnie z decyzją Starosty Pabianickiego z dnia 15 stycznia 2018 r. znak GG.683.52.2017, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wypłacona na wniosek dotychczasowego właściciela przedmiotowej nieruchomości legitymującego się stosownym tytułem prawnym.

Osoby mogące wykazać swe prawo własności do nieruchomości przy ul. Siennej 23C w Pabianicach do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia dokonania ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 169/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
b/d