Ogłoszenie w sprawie I Ns 174/18

 

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Katarzyna Niedzielska

po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2018 r. w Pabianicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Agnieszki Wichmann

o sporządzenie wykazu inwentarza spadku

 

p o s t a n a w i a :

zarządzić ogłoszenie o złożeniu przez Agnieszkę Wichmann wykazu inwentarza spadku po  Bogdanie Jerzym Nowackim, synu Aleksandry i Jerzego, numer PESEL 51032802599, zmarłemu w dniu  20 stycznia 2016 r., ostatnio stale zamieszkałym w Piątkowisku przy Parkowej 54, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Pabianicach na okres trzech miesięcy.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 174/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-08-22
Publikacja w dniu:
2018-08-22
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia