Ogłoszenie w sprawie I Ns 258/19

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 258/19, toczy się postępowanie z wniosku Zdzisława Wybora o stwierdzenie nabycia przez Stefanię Wybór w drodze zasiedzenia własności - będącej w posiadaniu wnioskodawcy i uczestników postępowania - nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Wspólnej 19a, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2,29, 80, 81, 82, o łącznej powierzchni 1,6125 ha, dla której nie została urządzona księga wieczysta.  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 258/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-09
Publikacja w dniu:
2019-10-09
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia