Ogłoszenie w sprawie I Ns 259/18

W Sądzie Rejonowym w Pabianicach złożono wykaz inwentarza po Marcinie Tomaszu Okrojku, PESEL 88060608271,  zmarłym 20 listopada 2016 r. , ostatnio zamieszkałym  ul. Partyzancka 52 m 25 , 95- 200 Pabianice,  ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką  potrzebę dostatecznie uzasadni.

Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 259/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-16
Publikacja w dniu:
2019-09-16
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia