Ogłoszenie w sprawie I Ns 288/20

Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 8 czerwca 2020 r. w sprawie I Ns 288/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Januszu Juszczaku synu Mariana i Henryki, PESEL 56020714012  zmarłym w  dniu 14 maja 2016 r. w Pabianicach, ostatnio zamieszkałym  przy ul. Dolnej 29 m 5, 95-200 Pabianice, w sporządzaniu spisu inwentarza może brać udział każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy,  w szczególności może zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 288/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-06-16
Publikacja w dniu:
2020-06-16
Opis zmiany:
b/d