Ogłoszenie w sprawie I Ns 297/20

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie I Ns 297/20 Sąd Rejonowy w Pabianicach zezwolił Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3123 ( trzy tysiące sto dwadzieścia trzy ) złote stanowiącej odszkodowanie określone decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2020 r. znak GN-I.7570.39.2019.JN  za nieruchomość położoną w obrębie K-3, miasta Konstantynów Łódzki, powiecie pabianickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer: 1/2 o pow. 0,0007 ha. Odszkodowanie z depozytu może zostać wypłacone osobie lub podmiotowi, które wykażą prawo własności do opisanej powyżej nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. , to jest na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 256/18.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 297/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-06-18
Publikacja w dniu:
2020-06-18
Opis zmiany:
b/d