Ogłoszenie w sprawie I Ns 31/17

Sygn. akt I Ns 31/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 27 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

            Przewodniczący:  SSR  Katarzyna Sójta

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2017 r. w Pabianicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Adriana Żelewskiego

z udziałem nieznanych spadkobierców Marka Jonczyka

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

postanawia:

  1. zezwolić Adrianowi Żelewskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych tytułem wykonania obowiązku wynikającego z punktu 8 prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach wydanego w dniu 22 października 2014 r. w sprawie sygn. II K 301/14, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom Marka Jonczyka, syna Arkadiusza Macieja i Anny Beaty, zmarłego 13 lutego 2016 roku w Pawlikowicach, którzy przedstawią akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdzające dziedziczenie po zmarłym wierzycielu;

 

  1. ustanowić dla nieznanych spadkobierców Marka Jonczyka, kuratora procesowego w niniejszym postępowaniu, w osobie Gabrieli Szustakiewicz – pracownika Sądu Rejonowego w Pabianicach.

 

Wezwanie

Sąd wzywa spadkobierców Marka Jonczyka do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia dokonania ogłoszenia pod rygorem likwidacji depozytu

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 31/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d