Ogłoszenie w sprawie I Ns 319/18

W sprawie sygn. akt I Ns 319/18 Marzena Strzelczyk złożyła wykaz inwentarza po  Szymonie Strzelczyku, zmarłym dnia 16 listopada 2017r., ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach przy ul. Ostatniej 12/46.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 319/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
b/d