Ogłoszenie w sprawie I Ns 336/20

Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu z wniosku Anety Dzikowskiej z udziałem Doroty Górki, Radosława Klupczewskiego i Mateusza Biskupskiego (sygnatura akt I Ns 336/20) o stwierdzenie nabycia spadku po:

a)  Kazimierzu Biskupskim, synu Ignacego i Anastazji, urodzonym 22 sierpnia 1929 roku w Pabianicach, zmarłym 4 lipca 2000 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach przy ulicy Szewskiej 11 m 1;

b)   Bronisławie Biskupskiej z domu Więclewskiej, urodzonej 15 sierpnia 1930 roku w miejscowości Orpelów, zmarłej 3 marca 2003 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałej w Pabianicach przy ulicy Szewskiej 11 m 1;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia praw spadku po wyżej wymienionych spadkodawcach.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 336/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-07-10
Publikacja w dniu:
2020-07-10
Opis zmiany:
b/d