Ogłoszenie w sprawie I Ns 344/19

W dniu 16 kwietnia 2019 roku Marta Sowińska złożyła w Sądzie Rejonowym w Pabianicach (sygn. akt  I Ns 344/19) wykaz inwentarza spadku po Janie Chojna, numer PESEL 52081113177, zmarłym dnia 23 listopada 2018 roku w Pabianicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pabianicach przy ulicy 20-go Stycznia 65 lokal 7;

 

Pouczenia

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć do Sądu Rejonowego w Pabianicach wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Janie Chojna.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 344/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia