Ogłoszenie w sprawie I Ns 347/17

Dnia 18 sierpnia 2017 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Pabianicach I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 347/17 z wniosku Jacka Dziedziczaka z udziałem Marioli Jarmakowskiej, Eweliny Jarmakowskiej, Kamila Jarmakowskiego i Leny Jarmakowksiej wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Lucjanie Jarmakowskim, synu synu Hieronima i Bolesławy,  numer PESEL 58122203674, zmarłym dnia 15 maja 2014 roku w Pawlikowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Pawlikowicach.

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 347/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-11-14
Publikacja w dniu:
2017-11-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia