Ogłoszenie w sprawie I Ns 366/19

W Sądzie Rejonowym w Pabianicach złożono wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Jerzym Wielgoszu prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Eco-Tech Jerzy Wielgosz, PESEL 40093001652,  zmarłym 26 marca 2019 r. , ostatnio zamieszkałym  Starowa Góra 48, gmina Rzgów,  ze złożonym wykazem inwentarza przedsiębiorstwa w spadku może się zapoznać każdy, kto taką  potrzebę dostatecznie uzasadni.

Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 366/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-16
Publikacja w dniu:
2019-09-16
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia