Ogłoszenie w sprawie I Ns 399/20

Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 2 lipca 2020 r. w sprawie I Ns 399/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Reginie Kazimierze Piotrowskiej, córce Franciszka i Salomei, PESEL 47120102245, zmarłej w  dniu 18 listopada 2011 r. w Konstantynowie Łódzkim, zamieszkałej przy ul. Moniuszki 24A w Konstantynowie  Łódzkim 95-050. W sporządzaniu spisu inwentarza może brać udział każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy,  w szczególności może zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 399/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-07-03
Publikacja w dniu:
2020-07-03
Opis zmiany:
b/d