Ogłoszenie w sprawie I Ns 412/19

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 412/19, toczy się postępowanie z wniosku Henryka Dobrodzieja i Ewy Dobrodziej o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców w drodze zasiedzenia własności - będącej w ich posiadaniu - nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Stanisława Moniuszki 13, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 286/2, o powierzchni 0,0278 ha, dla której nie została urządzona księga wieczysta. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 412/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-07
Publikacja w dniu:
2019-11-07
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia