Ogłoszenie w sprawie I Ns 413/19

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 413/19, toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Rusinek o stwierdzenie nabycia przez Halinę Zastocką i Stanisława Depczyka w drodze zasiedzenia własności - będącej w posiadaniu wnioskodawczyni i uczestników postępowania - nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Pięknej 35, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 312, o powierzchni 0,0931 ha, dla której nie została urządzona księga wieczysta.  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 413/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-01-15
Publikacja w dniu:
2020-01-15
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia