Ogłoszenie w sprawie I Ns 415/17

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 415/17, toczy się postępowanie z wniosku Haliny Piesyk o stwierdzenie nabycia przez nią i Ewę Biniek w drodze zasiedzenia własności - będącej w posiadaniu wnioskodawczyni - nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Chabrowej 16B, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 746, o powierzchni 0,1517 ha, dla której nie została urządzona księga wieczysta.  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie..

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 415/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Pabianicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-04-17
Publikacja w dniu:
2018-04-17
Opis zmiany:
b/d